Kirkefrokost

Årets gudstjeneste skærtorsdag, 9. april, finder sted i Ørsted kirke kl. 11.00. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i sognehuset, hvor alle er velkomne.