Årets fastelavn falder på 19. februar, hvor der er gudstjeneste i Ørsted kirke kl. 14.00, med efterfølgende tøndeslagning i Ørsted forsamlingshus.

Under gudstjenesten medvirker korskolen, under ledelse af Rikke Barsøe Florens.

I forsamlingshuset vil der være fastelavnsboller, tøndeslagning, musik og sanglege. Alle er velkomne.


Tilbage til liste