Når der er altergang i kirken, læses de såkaldte indstiftelsesord. De begynder således: ”Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt…”

Normalt finder nadveren jo sted søndag formiddag. Skærtorsdag er dagen hvor vi i særlig grad har fokus på nadverens indstiftelse, og i anledning heraf har vi i år valgt at placere skærtorsdagens gudstjeneste om aftenen kl. 19.00.

Efter gudstjenesten vil der være et lille traktement. Det er torsdag 18. april.